|  | 

Ciepło skraplania pary wodnej tablice

ekociech w ciechocinku

ekociech w ciechocinku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka79.jpgJeżeli gęstość czystej wody słodkiej o temperaturze 4° przyjęto jako l, to woda morska w związku z rozpuszczonymi w niej solami ma gęstość większą. Wraz ze wzrostem ilości soli gęstość wzrasta. Zmienia się także w zależności od temperatury. Wzrasta jej wartość wraz ze zniżką temperatury. Największa gęstość wody o zasoleniu 35°/oo byłaby przy ? 3,5°, aczkolwiek trudno to stwierdzić, bowiem zamarzanie wody morskiej, powyżej zaznaczonej słoności następuje przy — 1,9°. Przy zachowaniu niezmienności innych warunków, gęstość wzrasta proporcjonalnie do ciśnienia. W przeciwieństwie do rozmieszczenia temperatury na powierzchni gęstość wody morskiej powierzchniowej wzrasta przy posuwaniu się od równika ku biegunom. Zwiększa się także w miarę zagłębiania się w harmonii ze zniżką temperatury i zwyżką ciśnienia, nie na tyle jednak, aby przedmioty, których gęstość przekracza 1,1, nie miały osiągnąć dna i największych głębokości. Gęstość powierzchniowej wody morskiej o zasoleniu 35°/00 przy temperaturze 15° = 1,026. Gęstość wody określamy za pomocą areometru albo po prostu sposobem ważenia, wreszcie stosując piknometr, zawsze pamiętając o uwzględnieniu warunków temperatury i ciśnienia, poczynając od 10 m głębokości. Pomiary gęstości są ważne dla wyjaśnienia pionowego (warstwowego) układu mas wodnych, poziomego ich zasięgu, a także dla możliwości określenia słoności środowiska z pomiarów gęstości. W związku ze zmianą gęstości wody w uzależnieniu od ciśnienia należy dodać, że jest to zmiana nieznaczna, co wynika z właściwości wody, która jest bardzo mało ściśliwa.

Zobacz także pozostałe wpisy o edukacji:

gestosc-i-lepkosc-wody-morskiej

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Źródła zanieczyszczeń

    Źródła zanieczyszczeń

    Źródła zanieczyszczeń: 1. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych: – wybuchy wulkanów, wietrzenie pustyń, pożarów lasów i stepów, odparowanie z powierzchni mórz i oceanów, erozja gleb i skał oraz przemiany fizyko-chemiczne np. procesy gnilne. 2. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł sztucznych: – zakłady przemysłowe, huty, kotłownie, elektrownie, transport. Jako synonimu możemy tu użyć nazwy: zanieczyszczenia

  • Nożyce gilotynowe Warcom

    Nożyce gilotynowe Warcom

    Cięcie blachy Wytwarzanie metalowych przedmiotów i części, niezbędnych do zaspokajania codziennych potrzeb i czynności, odbywa się przy zastosowaniu różnego rodzaju maszyn produkcyjnych. Obrabiarki, kuźniarki, tłocznie czy walcarki, to niektóre z przykładów typów maszyn. Mimo, iż mocne i potężne, pracując nieustannie, czasami ulegają awariom. Z pomocą przychodzą pracownicy remontowi, którzy zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt naprawczy typu: