Start

Branżowe słówko na dziś

Codziennie nowe tłumaczenie z
j. angielskiego na j. polski:
 
landfill - wysypisko śmieci

Losowe Ogłoszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Nowe standardy energetyczne budynków Drukuj
niedziela, 15 września 2013 20:58

Źródło: www.piib.org.plW dniu 5 lipca 2013 r., zostało podpisane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wydane rozporządzenie jest konsekwencją wdrożenia art. 4 do 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13), zwanej dalej „dyrektywą 2010/31/UE”.

 

Rolą krajów członkowskich jest ustanowienie przepisów, które będą określały standardy energetyczne budynku i jego elementów mając na uwadze 3 podstawowe aspekty: techniczny, ekonomiczny i finansowy, czyli opłacalność zastosowanych rozwiązań.

Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej [lambda]), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania.

Nowelizacja tego rozporządzenia pokazuje również tzw. ścieżkę dojścia do wymagań na rok 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością), kiedy to wszystkie nowo wznoszone budynki, w myśl zapisów art. 9 dyrektyw 201/31 UE powinny charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem energii”.

Według postanowień dyrektywy 2010/31/UE budynek o niemal zerowym zużyciu energii to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym zapotrzebowanie na energię jest w bardzo wysokim stopniu pokrywane przez odnawialne źródła energii. Jak zauważymy, nowelizacja ta, nie nakazuje montowania urządzeń/źródeł energii odnawialnej, kwestie doboru odpowiednich rozwiązań w tym względzie pozostawia projektantowi, który ma dowolność wyboru konkretnych rozwiązań, mając za drogowskaz sztywne parametry minimalne, które szczegółowo zostały pokazane w tabelach.

Najistotniejsze zmiany (wyróżnienie pogrubiona czcionką) dotyczą stopniowych zmian w zakresie obniżenia współczynnika przenikania ciepła, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Oznacza to, w praktyce stosowanie materiałów izolacyjnych o niższym współczynniku przewodzenia ciepła, np. = 0,032 W/(m*K), zamiast standardowo stosowanego = 0,04 W/(m*K) czy = 0,045 W/(m*K), zachowując tę samą grubość.

Ponadto przepisy znowelizowanego rozporządzenia określają minimalne wartości wskaźnika EP - wskaźnika energii pierwotnej, który w zależności od zastosowanego źródła ciepła (konwencjonalne - energia nieodnawialna np. gaz, węgiel, olej) lub (niekonwencjonalne - energia odnawialna, np. panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biomasa), charakteryzuje się różnymi współczynnikami nakładu.

Istotną zmianą w znowelizowanym rozporządzeniu jest wymóg jednoczesnego spełnienia dla każdego nowego budynku wymagań minimalnych według tabeli nr 1 oraz wymagań związanych z maksymalnym dopuszczalnym poziomem energii pierwotnej według tabeli nr 2.

Takie uzależnienie daje pewność, że wszystkie projektowane budynki niezależnie od zastosowanego źródła zasilania, energia nieodnawialna czy odnawialna będą musiały mieć spełniony warunek związany z minimalnymi parametrami energetycznymi dotyczącymi poszczególnych przegród przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego wskaźnika EP.

Daje to dużą swobodę projektantowi, gdyż wiąże go wyłącznie wskaźnik liczbowy bez dodatkowych uwarunkowań, jakie mamy w chwili obecnej, np. współczynnik kształtu budynku AA/e.

Poniżej przedstawiono porównanie obecnych przepisów oraz przyszłych zmian, które będą ulegały ewolucji w kolejnych latach.

Tabela 1. Zestawienie parametrów minimalnych przegród budowlanych

Tabela 2. Zestawienie maksymalnych wskaźników EP

Źródło:

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r, poz. 926);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

 

Źródło: www.piib.org.pl

 

Najbliższe szkolenia

poprzednim miesiącu czerwiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń

Branżowy katalog firm

WW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona http://inzynieria-sanitarna.com.pl używa Cookies. Korzystajac ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej.

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.