|  | 

Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy

mieszadła zanurzalne

mieszadła zanurzalne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (28)W ciągu wielu wieków ludzie wierzyli, że niektóre żywe organizmy mogą powstać nagle i spontanicznie z substancji nieożywionej. Zjawisko to nazwano samorództwem. Takie przekonania panowały w Babilonii i Egipcie, w starożytnej Grecji i Indiach, a także w Europie we wczesnym średniowieczu, w czasach Odrodzenia, a w rzeczywistości – jeszcze do niedawna. Sądzono więc, że żaby i węże powstają z błota i osadów Nilu, muchy, czerwie i larwy – z potu, myszy – z zaśmieconej i wilgotnej gleby, robaki – z gnoju i psującego się mięsa, wszy – z rozkładających się ciał ludzkich i ekskrementów, a mikroorganizmy ? z zepsutego bulionu. Poglądy te były zupełnie logiczne; wywodziły się z codziennych obserwacji i były akceptowane przez najbardziej racjonalne odłamy społeczeństw, najwybitniejszych naukowców i myślicieli. William Harvey, siedemnastowieczny fizjolog, twórca teorii krążenia krwi, Francis Bacon, wybitny angielski przedstawiciel siedemnastowiecznego materializmu, a także Kartezjusz, francuski filozof żyjący w tym samym czasie,sądzili, że powstawanie organizmów żywych z materii nieożywionej jest zupełnie możliwe i nie podlegające dyskusji. Tradycje religijne wielu społeczeństw godziły z sobą zasady samorództwa i woli boskiej. Trzeciego dnia stworzenia, zgodnie z Genesis, Bóg nakazał ziemi i wodzie zrodzić żywe organizmy – najpierw rośliny, potem ryby, ptaki i zwierzęta lądowe a na końcu człowieka. W trzynastowiecznym, klasycznym dziele teologicznym Summa Theologica, Święty Tomasz z Akwinu zaakceptował samorództwo jako przejaw ożywiania przez dobre lub złe siły duchowe. Akceptacja koncepcji samorództwa wywodziła się z przyjętych z góry założeń i bezkrytycznej obserwacji przyrody.

Zobacz także pozostałe wpisy o edukacji:

pochodzenie-zycia

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Akumulacja chłodu

    Akumulacja chłodu

    W czasach kiedy niemal na każdym kroku mówi się o ochronie środowiska, racjonalnym użytkowaniu energii, złotym środkiem mogą się okazać systemy akumulacji energie cieplnej mające zastosowanie w systemach klimatyzacji budynków. Jedną z głównych przyczyn zainteresowania się akumulacją chłodu, są korzyści natury ekonomicznej i energetycznej. Zastosowanie zasobnika umożliwia zakumulowanie chłodu w okresie braku zapotrzebowania na moc

  • Nauka języka francuskiego Warszawa

    Nauka języka francuskiego Warszawa

    A może język francuski? O tym, że we współczesnym świecie nie da się już w pełni funkcjonować bez znajomości języków obcych, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, bo z całą pewnością wielu z nas znalazło się w sytuacji, w której konieczne było wykazanie się znajomością jakiegoś języka obcego. No cóż, pora więc może nadrobić zaległości i