Start Reg

Branżowe słówko na dziś

Codziennie nowe tłumaczenie z
j. angielskiego na j. polski:
 
landfill - wysypisko śmieci

Losowe Ogłoszenia

Ostatnie oferty pracy

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.Regulamin Drukuj
wtorek, 25 października 2011 20:23

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunki korzystania
 • 1.1.
Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 1.2.
Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w inzynieria-sanitarna.com.pl (login) oraz hasła (Konta Prywatne). Osoby fizyczne korzystające z serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą.
 • 1.3.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis inzynieria-sanitarna.com.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 1.4.
Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
 • 1.5.
Administrator serwisu inzynieria-sanitarna.com.pl może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.
 • 1.6.
Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie internetowej. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.
 • 1.7.
Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
Niedopuszczalne jest w szczególności:
wykorzystywania Konta do wygłaszania pomówień,
składanie fałszywych lub nielegalnych ofert,
ukrywanie się pod innym kontem, ukrywając wszelkie nielegalne działania w ramach funkcjonowania serwisu
używanie Kont do nieuczciwego postępowania.
 • 1.8.
W przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika operator serwisu inzynieria-sanitarna.com.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług serwisu.
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez serwis inzynieria-sanitarna.com.pl Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.
 • 1.9.
Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 • 1.10.
Użytkownik korzystający z inzynieria-sanitarna.com.pl, akceptując tym samym regulamin serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez inzynieria-sanitarna.com.pl Właściciel serwisu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 1.11.
Redakcja portalu nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu, a co za tym idzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników.
 
2. Komentarze i opinie użytkowników
 • 2.1.
Serwis inzynieria-sanitarna.com.pl. udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.
 • 2.2.
Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 • 2.3.
Użytkownik serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 • 2.4.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.
 • 2.5.
Serwis inzynieria-sanitarna.com.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 2. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 2. regulaminu.
 • 2.6.
Użytkownik serwisu zamieszczający komentarze i opinie o których mowa w pkt. 2.5., może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Właściciel serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie właściciel serwisu może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 • 2.7.
Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.
 • 2.8.
Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.
 
II. REKLAMA
3. Zamieszczanie treści reklamowych
 • 3.1
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
 • 3.2
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich.
 • 3.3
Przesłanie materiałów przez klienta do administracji serwisu w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez władze serwisu jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.
 • 3.4
Wszystkie projekty wykonane przez dział graficzny serwisu
inzynieria-sanitarna.com.pl objęte są prawem autorskim ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie jako kradzież własności intelektualnej i jako taka ścigana przez prawo. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 116.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4. Rozwiązanie umowy
 • 4.1.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z serwisem
inzynieria-sanitarna.com.pl (dotyczącą określonego Konta) drogą elektroniczną lub listowną, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (login) i hasła.
 • 4.2.
Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez właściciela serwisu za wypowiedzeniem w formie elektronicznej (na podany przy rejestracji adres) lub telefonicznie przez przedstawiciela serwisu.
 • 4.3.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji właściciela serwisu Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na platformie bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
 
5. Polityka ochrony prywatności
 • 5.1
Podane przez Użytkowników dane osobowe administrator serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
 • 5.2
Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą..
 • 5.3
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, polityki reklamowej serwisu które otrzymał od właściciela serwisu w związku z korzystaniem z platformy, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
 • 5.4.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • 5.5.
Zabrania się powielania treści publikowanych na łamach portalu bez wcześniej udzielonej pisemnej zgody właściciela portalu.

 

 

Najbliższe szkolenia

poprzednim miesiącu czerwiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń

Branżowy katalog firm

WW celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona http://inzynieria-sanitarna.com.pl używa Cookies. Korzystajac ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z polityką plików Cookies. Polityka Prywatności - zobacz więcej.

Akceptuję pliki ciasteczek z tej witryny.