|  | 

Entalpia parowania wody tablice

entalpia parowania wody

entalpia parowania wody
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Szkoła policealna (4)Technik geodeta to zawód, który możemy nabyć w państwowych technikach lub szkołach policealnych. Jest to osoba, która współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych, takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe, topograficzne. Zdobywa wiedzę z zakresu technik i technologii prac geodezyjnych, metod i narzędzi opracowań geodezyjno ? kartograficznych oraz poznają zagadnienia prawne i ekonomiczno ? techniczne. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w firmach geodezyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego jako samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, jako kierownik zespołu, geodeta gminny, geodeta prowadzący zasób geodezyjny oraz kartograficzny. Technik wykonuje większość czynności produkcyjnych, a także wykonuje proste i typowe, krótkotrwałe roboty, w których występują powtarzalne czynności. Niektóre przedmioty zawodowe realizowane w szkołach policealnych to: geodezja, geodezja inżynieryjna, fotogrametria, informatyka geodezyjna i kartograficzna, rysunek geodezyjny i elementy kartografii, a także przepisy prawne w geodezji.

Zobacz także pozostałe wpisy o edukacji:

szkola-policealna-czestochowa

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Źródła zanieczyszczeń

    Źródła zanieczyszczeń

    Źródła zanieczyszczeń: 1. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych: – wybuchy wulkanów, wietrzenie pustyń, pożarów lasów i stepów, odparowanie z powierzchni mórz i oceanów, erozja gleb i skał oraz przemiany fizyko-chemiczne np. procesy gnilne. 2. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł sztucznych: – zakłady przemysłowe, huty, kotłownie, elektrownie, transport. Jako synonimu możemy tu użyć nazwy: zanieczyszczenia

  • Nauka pływania Szczecin

    Nauka pływania Szczecin

    Pływackie umiejętności Pływanie to jedna z umiejętności, którą każdy z nas powinien opanować. Przydać się nam może w każdej chwili, warto więc nauczyć się pływania, chociażby w podstawowym stopniu. Nauka pływania Szczecin to oferta dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się pływania od podstaw. Oferta skierowana jest dla dzieci. Warto, aby Wasze pociechy nauczyły się