|  |  |  | 

Ciepło skraplania pary wodnej tablice Ciepło właściwe powietrza tabela Entalpia parowania wody tablice

Źródła zanieczyszczeń

Źródła zanieczyszczeń
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Źródła zanieczyszczeń:

1. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych:

– wybuchy wulkanów, wietrzenie pustyń, pożarów lasów i stepów, odparowanie z powierzchni mórz i oceanów, erozja gleb i skał oraz przemiany fizyko-chemiczne np. procesy gnilne.

2. Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł sztucznych:

– zakłady przemysłowe, huty, kotłownie, elektrownie, transport.

Jako synonimu możemy tu użyć nazwy: zanieczyszczenia antropogeniczne.

Rozróżniamy następujące zanieczyszczenia:

· Stałe – popiół, sadza, pyły mineralne, metaliczne, organiczne, nawozy sztuczne, chemiczne środki ochrony roślin, rdza, tlenki metali, pyły radioaktywne, pyły produkcyjne

· Ciekłe – płynne środki ochrony roślin a także drobne cząstki wody wraz z rozpuszczalnymi w nich toksynami

· Gazowe – głównie substancje lotne, które powstają podczas procesu spalania

Główne zanieczyszczenia powietrza:

· Tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2, dwutlenek siarki SO4, amoniak, związki organiczne (fenole i węglowodory), metale ciężkie, freony, izotopy promieniotwórcze, azbest i różnego rodzaju pyłki

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów Drukuj
niedziela, 13 listopada 2011 15:28

Kompensacje wydłużenia liniowego ∆l pod wpływem temperatury uzyskuje się dwoma sposobami:

1) 1) Kompensacja naturalna – odpowiednie prowadzenie przewodów

2) 2) Zastosowanie elementów kompensujących

Ad. 1 Kompensacja naturalna

Realizowana jest poprzez zmianę kierunku prowadzenia przewodów oraz odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych. Należy każdemu odcinkowi rur umożliwić rozszerzanie się bez ograniczeń i nie dopuścić by odkształcenia działały na zbyt krótki odcinek przewodu. Zmiana kierunku prowadzenia przewodu przeprowadzona jest w taki sposób aby powstało ramię elastyczne pomiędzy stałymi punktami mocowania przewodów.

Długość ramienia elastycznego oblicza się wg wzoru:

LS=K*(d*∆L)1/2

gdzie:

K – stała materiałowa ( zależna od rodzaju rury )

d – średnica wewnętrzna przewodu

∆L – wydłużenie liniowe

Zobacz także pozostałe wpisy o edukacji:

zrodla-zanieczyszczen

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Nożyce gilotynowe Warcom

    Nożyce gilotynowe Warcom

    Cięcie blachy Wytwarzanie metalowych przedmiotów i części, niezbędnych do zaspokajania codziennych potrzeb i czynności, odbywa się przy zastosowaniu różnego rodzaju maszyn produkcyjnych. Obrabiarki, kuźniarki, tłocznie czy walcarki, to niektóre z przykładów typów maszyn. Mimo, iż mocne i potężne, pracując nieustannie, czasami ulegają awariom. Z pomocą przychodzą pracownicy remontowi, którzy zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt naprawczy typu:

  • Sterownik schładzarki do mleka Sach-12M-o

    Sterownik schładzarki do mleka Sach-12M-o

    Schładzarki szokowe – dla kogo? Schładzarki szokowe to wyspecjalizowane urządzenia chłodnicze, które służą do schłodzenia lub zamrożenia potraw w bardzo krótkim czasie, bez konieczności wcześniejszego ochładzania jedzenia. Dzięki takiej technologii unika się niepożądanego rozwoju bakterii wewnątrz potraw. Ponadto, tak schłodzone produkty żywnościowe nie tracą ani walorów smakowych, ani cennych wartości odżywczych. Schładzarki szokowe pozwalają także