Dlaczego pojemniki plastikowe nadają się do transportu?

Pojemniki plastikowe zamykane są używane powszechnie w gospodarstwach domowych, a ich większe wersje – w przedsiębiorstwach. Wynika to z szeregu cech, które sprawiają, że pojemniki te sprawdzają się w wielu zadaniach. Jednym z nich jest transport. Dlaczego pojemniki plastikowe zamykane nadają się do transportu?

Oszczędność miejsca – wysokość

Pojemniki zamykane można układać w stosy po to, by je sztaplować. Dzięki temu maksymalnie wykorzystuje się dostępną przestrzeń. Pozwala to na lepszą organizację magazynu oraz mniej samochodów potrzebnych do transportu tej samej partii produktów. Pojemniki plastikowe duże zamykane umożliwiają, więc zmniejszenie kosztów związanych z transportem.

Pamiętajmy, że każdy wolny centymetr przestrzeni transportowej to strata dla przedsiębiorstwa. Jeśli, więc masa ładunku na to pozwala, to powinno się wypełniać dostępną przestrzeń auta aż po sam jego sufit. W przypadku cięższych ładunków trzeba jednak uwzględnić dopuszczalną ładowność samochodu.

Oszczędność miejsca – regularny kształt

Pojemniki plastikowe duże zamykane najczęściej są prostopadłościanami. Łatwo, więc je ustawiać w kontenerze lub na pace samochodu dostawczego tak, by jeden pojemnik stał koło drugiego. Tylko w taki sposób można wykorzystać miejsce oraz zapobiec przesuwaniu się ładunku w ładowni.

Na regularny kształt przesyłek zwróciły już uwagę nawet firmy kurierskie, które polecają, by paczki przewożone przez nie były prostopadłościanami.

Dobrze jest jednak pamiętać, że jeśli przewożone produkty mają nieregularne kształty to można je umieścić w zbiorczym dużym plastikowym pojemniku. Dzięki temu będą zabezpieczone przed przesuwaniem się, a ryzyko zagubienia którejś w czasie transportu będzie zmniejszone.

Możliwość przewożenia wózkiem widłowym

Wiele pojemników plastikowych dużych jest przystosowanych do tego, by przewozić je przy pomocy wózka widłowego. Dzięki temu można oszczędzić sporo czasu. Nie trzeba transportować każdego pojemnika oddzielnie, ale można po prostu załadować je na paletę i załadować jako całość.

Niektóre pojemniki są nawet przystosowane do tego, by przewozić je wózkiem bez pośrednictwa palety. Mają one właściwie dobrany rozstaw uchwytów. Najczęściej nazywa się je skrzyniopaletami.