Maszyny do szycia z potrójnym transportem ułatwiają pracę

Szycie, zwłaszcza szycie profesjonalne, poza wysokimi umiejętnościami, wymaga też odpowiedniego sprzętu. Skomplikowane projekty, a także wyroby o dużych gabarytach są możliwe do wykonania tylko przy pomocy odpowiednich maszyn do szycia. Typem, który się sprawdzi w najtrudniejszych zadaniach, są maszyny do szycia z tzw. potrójnym transportem.

Transport materiału ułatwia szycie

Do amatorskiego użytku, dla osób hobbistycznie zajmujących się krawiectwem, na przykład na własne potrzeby, zupełnie wystarczające są proste maszyny, gdzie przesuwu materiału dokonuje się ręcznie, popychając z jednej i ciągnąc materiał z drugiej strony stopki.

Zupełnie inaczej ma się sprawa, gdy pracę te wykonuje się profesjonalnie, w szwalniach i zakładach krawieckich. W takich miejscach pracują osoby zajmujące się tym zawodowo, a więc spędzające na szyciu wiele godzin dziennie. W takich miejscach wręcz niezbędne są bardziej zaawansowane maszyny do szycia. Do nich zaliczają się maszyny do szycia z transportem materiału.

Zaawansowane maszyny do szycia ciężkiego z potrójnym transportem

Rynek maszyn do szycia oferuje wiele rodzajów urządzeń, również pod względem ich zaawansowania technicznego. Do najbardziej wydajnych pod tym względem zaliczają się maszyny wyposażone w potrójny mechanizm prowadzenia materiału.

Potrójny transport ma dla osób spędzających dużo czasu przy maszynie bardzo duże znaczenie. W pierwszej kolejności ułatwia pracę, ponieważ krawiec/krawcowa czy szwacz/szwaczka nie musi ręcznie przesuwać materiału. Robią to trzy mechanizmy, w jakie wyposażone Maszyny do szycia ciężkiego z potrójnym transportem.

W takich maszynach materiał przesuwany jest wraz z procesem szycia. Elementami wykonującymi to zadanie są dolne ząbki, stopka oraz igła przesuwająca się wraz z szytym materiałem.

Gdzie stosuje się maszyny do szycia z potrójnym transportem?

Maszyny wyposażone w potrójny transport materiału stosowane są głównie w szwalniach. Są one niezbędne zwłaszcza tam, gdzie stosuje się materiały grube, o małym poślizgu, a także tam, gdzie produkuje się rzeczy dużych rozmiarów.

Dlatego właśnie maszyny do szycia ciężkiego z potrójnym transportem przydadzą się szczególnie do szycia tapicerskiego i kaletniczego, a więc tam, gdzie używa się materiałów grubych jak skóry, tapicerki, dżins czy materiały sztuczne.