Trawersy w transporcie bliskim – rodzaje, parametry i zastosowanie

Transport bliski polega na podnoszeniu, przenoszeniu oraz opuszczaniu ładunków na niewielkich dystansach. Do tego celu stosowane są różne urządzenia dźwignicowe, których ważnymi elementami są belki trawersowe stosowane do ładunków dużych i ciężkich.

Czym jest trawers?

Trawers, czyli belka trawersowa jest rodzajem elementu wykonanego z metalu, głównie aluminium albo stali, który podłączany jest do urządzenia dźwignicowego oraz do ładunku za pomocą zawiesi, na przykład pasowych albo łańcuchowych. Na szczycie trawersu znajduje się ucho, które umieszczane jest na haku urządzenia dźwignicowego.

Celem trawersów jest przede wszystkim odpowiednie ustabilizowanie ładunków, rozłożenie ich ciężaru oraz poprawa efektywności i bezpieczeństwa transportu bliskiego. Właściwe dobrane trawersy powodują, że urządzenie jak suwnica czy wózek widłowy mogą skutecznie przenieść ładunek, który jest bardziej wymagający niż standardowy.

Rodzaje belek trawersowych

Do belek trawersowych zalicza się szeroką gamę elementów, które różnią się pomiędzy sobą swoją konstrukcją oraz przeznaczeniem.

Belki trawersowe oferowane są w wariantach bez regulacji rozstawu, czyli jako belki nieprzestawne, a także jako belki przestawne, dzięki którym można zmienić rozstaw elementów podnoszenia.

Ponadto trawersy dzielone są na różne kategorie pod kątem parametrów jak:

– długość
– udźwig
– liczba punktów podnoszenia
– rozstaw punktów podnoszenia
– sposób podczepienia

Belki trawersowe do worków Big Bag

Jednym z typów belek trawersowych są belki przeznaczone do podnoszenia worków Big Bag, które używane są powszechnie w różnych obszarach przemysłu.

Belki trawersowe do worków Big Bag używane są głównie z wózkami widłowymi – dzięki nim wózek może podnieć bezpiecznie worek o dużym ciężarze i objętości.

Bezpieczeństwo użytkowania belek trawersowych

W transporcie bliskim bardzo duże znaczenie ma bezpieczeństwo, które osiąga się poprzez właściwe dopasowanie do siebie wszystkich elementów urządzeń transportowych.

W przypadku wykorzystania belek trawersowych należy wziąć pod uwagę ich udźwig, liczbę oraz rozstaw punktów podnoszenia oraz cała długość trawersy. Powinna być ona także wyposażona w odpowiednio dopasowany element do podczepienia belki oraz ładunku.

Trawers powinien spełniać właściwe wymogi normy PN-EN 13155 oraz Dyrektywy Maszynowej Rady Unii Europejskiej: 2006/42/WE.

Trawersy dostępne są w ofercie Cecho.pl.