Zadania znaków bezpieczeństwa

Znakami bezpieczeństwa nazywa się symbole bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają za zadanie pomóc przestrzegać zasady bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej i miejsc znajdujących się na świeżym powietrzu.

Zadania znaków bezpieczeństwa

Do głównego zadania znaków bezpieczeństwa należy dokładne opisanie przestrzeni, w której wystąpić mogą konkretne zagrożenia oraz informowanie o czynnościach i zachowaniach, jakie należy podjąć podczas wystąpienia zagrożenia. Znaki bezpieczeństwa stosowane są po to, by wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz zobrazować odpowiednie zachowania w miejscach niebezpiecznych. Znaki te są ważne, ponieważ informują o ważnych miejscach oraz elementach, które mogą pomóc w niebezpiecznych sytuacjach.

Podział znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa dzielą się na cztery podstawowe grupy i mają one konkretny kolor oraz kształt. Wszystkie znaki w sposób jasny i czytelny muszą przekazywać określone informacje i umiejscowione muszą być w widocznym miejscu. Znaki ostrzegawcze to żółte trójkąty z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem, które ostrzegają przed zagrożeniem. Informacyjne znaki informują o umiejscowieniu ważnych elementów zapewniających bezpieczeństwo, Są one kwadratowe w kolorze zielonym i białą obwódką oraz piktogramem. Znaki nakazu mają kolor niebieski i biały piktogram. Są one okrągłe i obrazują zachowania oraz czynności jakich nie można wykonywać w konkretnym miejscu. Znaki zakazu zakazują wykonywania danych czynności w obiektach i mają one kształt koła, które jest białe i ma czerwoną obwódkę, w której znajduje się piktogram przekreślony czarną linią.

Znaki BHP I ppoż

Znaki BHP są szczególną grupą znaków i używane są w we wszystkich miejscach pracy. Znaki te rozmieszczane są według Kodeksu Pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz według Konstytucji Rzeczpospolitej. Znaki ppoż stosowane są ze względu na system przeciwpożarowy i mają one chronić przed skutkami pożarów lub ograniczyć ich wystąpienie.