Ważna rola znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa są popularnie stosowane w wielu budynkach, po to aby informować znajdujące się w nich osoby o zagrożeniach lub też o metodach poprawy ich bezpieczeństwa.

Po co używać znaków bezpieczeństwa?

W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach przyjęto łatwą do przyswojenia ale bardzo ważną symbolikę, która ma uniwersalne znaczenie. Warto zaznaczyć, że tego typu znaki muszą spełniać wymagania konkretnej normy, która to została przyjęta na mocy dyrektywy wydanej przez organy Unii Europejskiej.

Jak wiadomo nasz kraj jako pełnoprawny członek tej organizacji, musi podążać za wskazówkami dotyczącymi norm oraz wymogów, które mają ujednolicić rynek europejski. To właśnie dlatego w każdym kraju wspólnoty tego typu znaki wyglądają tak samo i mają to samo znaczenie.

Co więcej znaki bezpieczeństwa projektowane są tak aby były proste do zrozumienia nawet dla osób, które nie mają pojęcia co oznaczają. Jednakże wymogi BHP określają obowiązek znajomości symboliki oznaczeń, przez pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Jak wiadomo miejsca typu zakłady produkcyjne czy przetwórcze a także magazyny są pełne niebezpieczeństw. Dotyczy to zarówno wszelkiego rodzaju instalacji oraz urządzeń, które muszą być używane w poprawny sposób.

W czym pomagają znaki?

Znaki te określają przede wszystkim zakazy oraz nakazy, jednakże część z nich przeznaczona jest również do informowania oraz ostrzegania pracowników a także służb bezpieczeństwa, które niekiedy muszą zostać wezwane. Jeśli jakaś osoba znajduje się po raz pierwszy w budynku lub na terenie objętym koniecznością znakowania, to będzie mogła ona zorientować się co do zasad orientacji przyjętych przez ten podmiot.

Znaki bezpieczeństwa dzięki temu że są projektowane w taki sposób, że symbole na nich umieszczane sugerują jakieś zachowanie lub zaniechanie, nie wymagają potrzeby dokładnego poznania znaczenia każdego z nich. Są to tak zwane piktogramy czyli rodzaj symboli, które mają być zrozumiałe dla każdego, nawet dla kogoś kto nigdy nie miał styczności z czymś takim.