Automatycznie Molibden. jest w wielu stopach metali. Chętnie się go skupujezapisany szkic

Molibden jest często dodawany do stopów metali. Wykorzystuje się go w wielu gałęziach przemysłu. Naturalne zasoby molibdenu nie są zbyt duże, wydobywanie go zaś trudne, dlatego bardzo chętnie skupowane są metale z molibdenem, sam pierwiastek zaś z nich odzyskiwany. Molibden cena w skupie od lat nie jest zaś niska.

Właściwości molibdenu

Sam molibden jest praktycznie biały. Charakteryzuje się dużą twardością i bardzo wysoką temperaturą topnienia. Z uwagi właśnie na twardość i temperaturę topnienia chętnie dodaje się go do stopów metali, by zmienić ich właściwości fizyczne. Stop metali, w którym jest spora zawartość molibdenu – podobnie jak sam pierwiastek – staje się odporny na działanie wysokich temperatur. Dodany w innych proporcjach zwiększa twardość stali, jednocześnie zmniejszając jej kruchość. Wiele rzeczy produkowanych ze stali, tak naprawdę wytwarza się ze stopów różnych metali, gdzie stal jest składnikiem dominującym, ale molibdenu w takim stopie też nie brakuje.

Molibden w produktach codziennego użytku

Molibden jest pierwiastkiem dość rzadkim, dlatego między innymi Molibden cena jest wysoka. Mimo tego jednak jest często wykorzystywany do produkcji rzeczy codziennego użytku. Właśnie z molibdenu – na przykład – produkuje się wsporniki żarników w żarówkach. Innego materiału nie można tam zastosować. W gę wchodziłby oczywiście wolfram, który też ma wysoką temperaturę topnienia, ale jest dużo droższy, co wpłynęłoby na cenę żarówek. Molibden est więc materiałem, który w przemyśle i produkcji będzie stosować się jeszcze przez lata, stąd wysoka cena molibdenu i punkty, w których skupuje się złom z molibdenem.

Ile jest molibdenu w złomie?

Oddając złom do skupu molibdenu, nie trzeba się zastanawiać ile tego pierwiastka tam jest. W profesjonalnych punktach skupu molibdenu są spektrometry, przy pomocy których można określić zawartość molibdenu w oddawanym złomie. Zasada skupu jest rzecz jasna oczywista. Im więcej molibdenu będzie w sprzedawanym złomie tym więcej pieniędzy klient za niego otrzyma.