Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa stosuje się na zewnątrz i w środku obiektów użyteczności publicznej. Pozwalają one jasno i czytelnie określić przestrzeń, która znajduje się wokół i ostrzec przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa- podział podstawowy

Wszystkie znaki bezpieczeństwa wystąpić mogą w czterech rodzajach. Po pierwsze są to znaki zakazu. Informują o tym co czego nie wolno robić w określonym miejscu lub obiekcie, aby zachować bezpieczeństwo. Mają one postać białego kółka z czerwoną obwódką i czarnym, przekreślonym piktogramem. Mogą być bez opisu lub z nim i komunikat powinien być zwięzły i prosty.Znaki nakazu wskazują zachowania, które trzeba podjąć w niektórych miejscach, aby zachować bezpieczeństwo. Mogą być również z opisem lub bez niego, mają postać niebieskiego koła z białym piktogramem.Znaki ostrzegawcze bezpośrednio ostrzegają przed jakimś zagrożeniem na danym terenie. Mają postać żółtego trójkąta z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem.Znaki informacyjne informują odbiorcę o położeniu konkretnego obiektu. są to zielone kwadraty z białą obwódką i piktogramem.

Jak inaczej można podzielić Znaki bezpieczeństwa?

Znaki te podzielić można także na trzy inne kategorie. Pierwsza z nich to znaki BHP, które są bardzo szczególne i obowiązkowo stosowane w każdym zakładzie pracy. Ich sposób umieszczenia reguluje kodeks pracy.Znaki ewakuacyjne są istotne ze względów bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest przedstawienie jak najkrótszej trasy ewakuacyjnej we wszystkich budynkach ze wskazaniem miejsca, gdzie znaleźć można okna z drabiną, apteczki, prysznice bezpieczeństwa i wiele innych. Znaki te przekazują również instrukcję jak użyć tych rzeczy.Znaki ochrony przeciwpożarowej są stosowane po to, aby uchronić się przed bezpośrednimi skutkami pożarów, albo zminimalizować straty. Mogą to być znaki ostrzegawcze, zakazu, oraz znaki ewakuacyjne. Wszystkie one dotyczą konkretnych reakcji, miejsc albo użycia substancji. Mogą przed nimi ostrzegać lub ich zakazać.