Wyświetlacze elektromagnetyczne

Wiedza na temat elektromagnetyczności pojawiła się już na początku wieku XIX. Bazująca na zjawisku odbicia światła przez powierzchnie fluorescencyjne technologia, znalazła zastosowanie w systemach komunikacji różnego rodzaju instytucji. Tablice, których działanie opiera się właśnie na tej technologii, z powodzeniem wykorzystuje się po dziś dzień.

Elektromagnetyczne wyświetlacze, czyli…

Budowa wyświetlacza elektromagnetycznego opiera się na starym systemie siedmiosegmentowym, wykorzystującym wpisane w plan prostokąta linie, których odpowiednia kombinacja pozwala na prezentowanie grupy określonych znaków. Podstawowe wersje umożliwiają stosowanie cyfr od 0 do 9 oraz kilku liter alfabetu. Popularnym zjawiskiem jest dodawanie ósmego segmentu, który służy do wyświetlania symbolu kropki.

Nowoczesne wyświetlacze elektromagnetyczne stwarzają oczywiście większe możliwości, jednak istota ich działania pozostała niezmieniona i nadal opiera się na tych samych założeniach i zjawiskach, co dawniej.

Obrotowy element odblaskowy

Wyświetlacz elektromagnetyczny to urządzenie wykorzystujące zjawisko odbicia światła. Zbudowany z modułów ekran tworzą małe, płaskie elementy, zamontowane na obrotowej osi. Jedna strona takiego elementu pokryta jest matowo-czarną, niereagującą na światło warstwą. Druga natomiast to wysoce na światło wrażliwa płaszczyzna o barwie jaskrawo-żółtej lub zielonej.

Zamocowane na obrotowej osi elementy zmieniają swoją pozycję pod wpływem przepuszczanego przez nie impulsu elektrycznego o niewielkim napięciu. Co ciekawe, do podtrzymania ich pozycji nie jest potrzebne stałe zasilanie. Raz obrócony element pozostaje w tym samym położeniu, aż do chwili otrzymania kolejnego impulsu. Dzięki temu wyświetlacze elektromagnetyczne są niezwykle tanie w eksploatacji.

Zastosowanie wyświetlaczy elektromagnetycznych

Wyświetlacz elektromagnetyczny spotkamy wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba stałej prezentacji określnych danych. Mogą być to małe drogowskazy informacyjne umieszczone przy wejściu stacji kolejowej lub wielkoformatowe tablice do prezentacji wyników rozgrywek sportowych.

W wyniku wykorzystania zjawiska odbicia światła wyświetlacze elektromagnetyczne sprawdzą się zarówno w zacienionym wnętrzu, jak i na otwartej przestrzeni. Widoczność oczywiście jest tym lepsza, im większe oświetlenie odblaskowych elementów, jednak tego rodzaju tablice funkcjonują doskonale nawet przy minimalnym dostępie światła.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Unisystem.