Funkcje kamery inspekcyjnej

Ze względów bezpieczeństwa przepisy nałożyły na właścicieli budynków obowiązek wykonywania corocznych przeglądów kominiarskich obejmujących kontrolę szczelności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wyniki tej kontroli muszą być odnotowane w książce budynku.

Co sprawdza kominiarz?

Wizyta kominiarza nie jest wizytą formalną, bo po jej przeprowadzeniu kominiarz sporządza dokumentację potwierdzającą drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Dokonuje tego po sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i jej ewentualnym przeczyszczeniu. W razie poświadczenia nieprawdy grozi mu odpowiedzialność karna.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności przewodów lub uszkodzenia samego komina, kominiarza zleca właścicielowi budynku wykonanie niezbędnych napraw. Uwagi wpisuje do książki budynku i od tego momentu w razie wypadku odpowiedzialność ponosi właściciel posesji.

Kamera inspekcyjna z pomocą dla kominiarzy

Nowoczesne kamery inspekcyjne przychodzą w sukurs kominiarzom. Nie tylko ułatwiają pracę, ale wpływają także na większą jej precyzję. Kamera pozwala nie tylko na dokładne zlokalizowanie zanieczyszczenia komina sadzami, gruzem lub innymi przedmiotami, ale także na sprawdzenie stanu przewodów kominowych i ich szczelności. W razie konieczności łatwiej będzie wykonać ich naprawę.

Kamera inspekcyjna dla kominiarzy powinna posiadać długi przewód, minimalnie 20 m. Na końcu przewodu umieszczony jest endoskop przesyłający obraz do urządzenia komputerowego. Najlepiej jest wybrać kamerę inspekcyjną z endoskopem obrotowym, który zapewnia sprawdzenie całego przewodu pod szerokim kątem.

W przypadku kamer inspekcyjnych dla kominiarzy bardzo istotnym elementem wyposażenia jest dodatkowe oświetlenie LED. Umożliwia ono uzyskanie obrazu dobrej jakości nawet z przewodów kominowych o bardzo dużej długości.

Głowica endoskopowa powinna być wodoodporna ze względu na wilgoć panującą w przewodach wentylacyjnych, które także podlegają kontroli kominiarskiej. Kamera pozwala sprawdzić wymianę powietrza i kierunki ciągów.

Dobrej jakości kamera pozwala nie tylko na bezpośrednie śledzenie obrazu przekazywanego przez endoskop, ale także na nagrywanie filmu i zapisywanie zdjęć, które stanowią dodatkowy element dokumentacji.

Kamery inspekcyjne dostępne są w ofercie Pascal s.c..