Wirówki – jedno z podstawowych urządzeń górniczych

Kopalnia to specyficzne miejsce pracy. Ten potężny, zatrudniający nawet kilka tysięcy osób “organizm”, to skomplikowana struktura, w której wszystko zależy od prawidłowej pracy wielu różnych urządzeń i maszyn górniczych. Do tej grupy zaliczyć można m.in. wirówki, których zadaniem jest odprowadzanie cząsteczek węgla z wody.

Na czym polega wydobycie węgla?

Pozyskiwany z ziemi węgiel jest – bardzo często – mieszaniną węgla i cieczy. Jej użycie jest nieprzypadkowe, gdyż zmniejsza ona ryzyko powstania iskier, a w konsekwencji – pożaru. Oznacza to jednak, że w uzyskanej w ten sposób mieszaninie znajduje się mnóstwo drobnych cząstek węgla, które przecież można by odzyskać.

Procentowy odsetek tych cząstek jest bardzo duży. Podziemne maszyny górnicze nie tylko wydobywają duże kawałki węgla, ale też kamień i inne zanieczyszczenia, które również pojawiają się w tej mieszaninie. Ich fizyczne usunięcie jest możliwe tylko za pomocą wirówek, a konkretnie… znanych wszystkim zjawisk fizycznych.

Jak działa wirówka?

Ta duża i ciężka maszyna górnicza jest wprowadzana w ruch wirowy, który prowadzi do powstania siły odśrodkowej oddziałującej na wszystkie znajdujące się w wirówce cząstki. Te cięższe (ze względu na dużą masę) zostaną przesunięte ku zewnątrz, a te mniejsze pozostaną w środku.

Zjawisko to oddziałuje również na wodę, która dzięki temu – niczym w wirówce – zostaje odwirowana i odprowadzona na zewnątrz. Tym samym proces ten prowadzi do fizycznego rozdzielenia poszczególnych składników mieszaniny i odzyskania tego, co najbardziej wartościowe, czyli samego węgla.

Wirówka i jej działanie w obrębie kopalni

Jak większość pozostałych maszyn górniczych, również i kopalniana wirówka jest połączona z innymi urządzeniami za pomocą wielu różnych taśmociągów. Ich zadaniem jest odprowadzenie produktów rozdzielenia dalej, to jest m.in. do zbiorników węglowych (nad torami załadunkowymi), sortowni, a nawet do zakładu zajmującego się odzyskiwaniem węgla (flotacja).

Podsumowując, wirówki to maszyny górnicze, które odgrywają olbrzymią rolę w życiu kopalni. Bez nich trudno sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie tego zakładu, który przecież wydobywa węgiel różnych asortymentów, z których każdy ma swoje specyficzne właściwości opałowe.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec.